Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bestyrelsen

Som forælder kan du søge indflydelse og ansvar ved at opstille til bestyrelsen.

 Målet for bestyrelsens arbejde er:

  • At skabe et åbent, ærligt og positivt samarbejde.
  • Deltage aktivt i Børnehusets aktiviteter.
  • Udvise gensidig respekt og lydhørhed for hinandens synspunkter.
  • Være forbindelsesled for den øvrige forældregruppe.
  • Handle i forhold til styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner i Ikast-Brande Kommune.

Bestyrelsen godkender bla. institutionens pædagogiske læreplan og bliver præsenteret for og har mulighed for, at stille spørgsmål til vores Børnemiljø- vurderingen, og vil få det færdige resultat forelagt.

Bestyrelses består af: 5 forældrevalgte medlemmer samt 2 forældrevalgte suppleanter. Derudover består bestyrelsen af 2 medarbejdervalgte medlemmer samt lederen som fungerer som sekretær.

 

Børnehuset Brande
Gl. Thyregodvej 76  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 35 30