Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

"Hjernen og Hjertet"

I Ikast-Brande arbejder vi med dialog redskabet "Hjernen & Hjertet." Formålet er at skabe endnu bedre kvalitet for jeres børn, samt sikre at det er de rigtige pædagogiske tiltag, vi laver i forhold til børnene.

Hjernen & Hjertet består af to moduler.

Modul 1, dialogprofilen, som I kender fra dagplejen/vuggestuen, er en beskrivelse af jeres barns kompetencer. Modul 1 laver vi i samarbejde med jer, inden opstart i skole.

Modul 2, sprogvurderingen, er en beskrivelse af jeres barns sproglige kompetencer. Sprogvurderingen udfyldes både af forældrene, af sprogfyrtårnet, som laver nogle legelignende opgaver sammen med barnet, og af stuepædagogen som besvarer nogle spørgsmål omkring dagligdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet består af moduler:

Modul 1: Børnemodulet (forældreinddragelse)

Understøttelse af forældresamtaler gennem kortlægning og dokumentation af børnenes udvikling, samt et særligt fokus på børnenes kompetencer. Kortlægningen kan trækkes som børneprofilrapporter, der løbende opsamler historik fra barnets udvikling fra start i vuggestue/dagpleje til og med overgangen til skole. Barnet bliver inden sin opstart i Børnehaven vurderet i dagpleje/vuggestue og igen inden sin opstart i skole hos os.

I den forbindelse bliver I som forældre bedt om at deltage. Dette sker via et link til et spørgeskema, som fremsendes til jer fra dagplejen/daginstitutionen.

 

Modul 2: Sprogvurderingsredskab (forældreinddragelse)

Sprogvurdering via sprogvurderingsredskab. Sprogvurderingen retter sig mod børn på ca. 3, 2 år, 5år og børn som er startet i børnehaveklassen. Vi sprogvurderer jeres barn senest 5 måneder efter barnets opstart i børnehaven. Resultatet vil danne baggrund for den samtale, vi vil have med jeg omkring jeres barns opstart hos os. Sprogvurderingen i børnehaveklassen er skolen ansvarlig for. Også i forhold til sprogvurderingen bliver I som forældre bedt om at deltage. Dette sker via et link til et spørgeskema, som fremsendes til jer fra daginstitutionen.

 

Jeres rolle som forældre i forbindelse med brug af Hjernen&Hjertet

For at sikre de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, er I som forældre særdeles vigtige personer i denne indsats. Vi vil gerne bede jer være med til at bidrage til de oplysninger, systemet kan generere i forhold til jeres barn. Dette materiale vil også understøtte den dialog der efterfølgende skal være i forhold til jeres barns ressourcer og kompetencer.

Børnehuset Brande
Gl. Thyregodvej 76  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 35 30