Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sprogindsats

Vi vægter sprogarbejdet højt, da barnets sprog bl.a. er medvirkende til den personlige, kognitive og sociale udvikling.

Sprogfyrtårn


Vores Sprogfyrtårn har det overordnede ansvar for indhold og tilrettelæggelse af sprogarbejdet i Børnehaven.
Bl.a. bliver der lavet en sprogvurdering på alle børnene når de er omkring 3-3,4 år, og en opfølgende sprogvurdering ved behov, når barnet bliver lidt ældre. Det er sprogfyrtårnet, i samarbejde med stuens sprogpædagog og Jer som forældre, der aftaler hvordan der fortsat skal arbejdes med sprogstimuleringen af Jeres barn.

I Børnehuset har vi valgt at have særlig fokus på sprog, derfor har vi vores egne interne sproggrupper som vi kalder for Spilopperne.


Spilopperne.

Spillopperne er for de børn som har brug for lidt ekstra sprogstimulering. Børnene er opdelt i mindre grupper, hvor der arbejdes fokuseret med de områder, der er udfordrende for børnene. Vi tager udgangspunkt i de styrker børnene har og arbejder med en legende tilgang, så børnene oplever det som sjovt og noget særligt at være en del af spilopperne. Vi samles i grupperne et par gange i måneden.

 

Børnehuset Brande
Gl. Thyregodvej 76  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 35 30