Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mininstitution

Mininstitution er et digital forældre intranet. Mininstitution afløser naturligvis ikke den daglige kontakt med dig som forælder.

Min Institution

På forældreintra "Min Institution" kan I læse og holde jer opdateret om aktiviteter, tilmeldinger, nyheder og beskeder. Vi har en forventning om, at I er "på" en gang om dagen, da vi ind imellem lægger spontane aktiviteter ind, for den efterfølgende dag.

I skal som forældre selv tjekke jeres barn ind og ud på skærmen, som hænger ved indgangen til institutionen. Børnene må ikke røre ved skærmen. Det er jeres ansvar at gøre personalet opmærksom på, at jeres barn er i huset. Derfor er det vigtigt at I siger godmorgen til mindst en af de voksne, dels så vi ved, hvem der er kommet og dels så vi kan tage ekstra hånd om jeres barn, hvis det evt. har brug for det.

Husk ligeledes at sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn. Hvis det er en anden der henter barnet, skriver I det i "min Institution". Vi udleverer ikke barnet til andre end til jer, hvis ikke andet er aftalt.

Du kan logge på Mininstitution her på www.mininstitution.dk

Første gang du logger på, skal du bruge din NemId, herefter opretter du et UVLogin, hvor du selv vælger dig en kode. Så slipper du for at bruge NemId fremover.

Kindergarten 124

 

Børnehuset Brande
Gl. Thyregodvej 76  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 35 30